Bewustzijn

Bewustzijn
Wanneer uw kind een ernstige allergische reactie doormaakt kan deze reactie effect hebben op het bewustzijn van uw kind. Bij een allergische reactie op boompollen en/of graspollen (hooikoorts), huisstofmijt en huisdieren zal niet zo snel een zeer ernstige allergische reactie optreden die effect heeft op het bewustzijn van uw kind. Bij een insectengifallergie, een geneesmiddelenallergie en bij voedselallergie bestaat dit risico wel.

Hieronder staat een aantal klachten met betrekking tot het bewustzijn die het gevolg kunnen zijn van een allergische reactie:

  • Licht gevoel in het hoofdBewustzijn
  • Dubbel zien
  • Duizeligheid
  • Verminderd aanspreekbaar zijn
  • Flauwvallen
  • Bewusteloosheid

Zeker de laatste twee verschijnselen worden vooral gezien bij een zeer ernstige allergische reactie, die ook wel anafylactische reactie wordt genoemd.

Wat is een anafylactische reactie?

Een anafylactische reactie is een plots optredende algemene reactie, waarbij het lichaam binnen enkele minuten tot een uur overgevoelig reageert op bijvoorbeeld een voedingsmiddel, een geneesmiddel of een insectensteek.

De klachten (symptomen) treden op in verschillende organen namelijk: de ogen, de huid, het maag-darmkanaal en de longen. Vaak krijgt uw kind meerdere klachten tegelijk. In het ergste geval treedt een snelle en sterke bloeddrukdaling waardoor uw kind het bewustzijn verliest. In die situatie wordt gesproken over een anafylactische shock. Dit is een levensbedreigende situatie die dodelijk kan aflopen.

Neem bij een heftige allergische reactie direct contact op met een arts en/of bel 112.