Home » Over allergie » Klachten bij allergie » Hart- en bloedvaten

Hart- en bloedvaten

Hart- en bloedvaten
Het hart en de bloedvaten zijn voor een mens van levensbelang. Het bloed vervoert voedingsstoffen en zuurstof naar alle plekken in het lichaam van uw kind waar dat nodig is. Het bloed moet wel stromen om dit mogelijk te maken en daar zorgt het hart voor, de pomp van het lichaam.

Bij een allergische reactie op boompollen en/of graspollen (hooikoorts), huisstofmijt en huisdieren zal niet zo snel een zeer ernstige allergische reactie optreden die effect heeft op de werking van het hart en bloedvaten van uw kind. Bij een insectengifallergie, een geneesmiddelenallergie en bij voedselallergie bestaat dit risico wel.

Hieronder staat een aantal klachten van het hart en de bloedvaten die het gevolg kunnen zijn van een allergische reactie:

  • Versnellen van de hartslagHart en bloedvaten
  • Snelle, sterke bloeddrukdaling
  • Hartritmestoornissen
  • Hartstilstand

Zeker de laatste twee verschijnselen worden vooral gezien bij een zeer ernstige allergische reactie, die ook wel anafylactische reactie wordt genoemd.

Wat is een anafylactische reactie?

Een anafylactische reactie is een plots optredende algemene reactie, waarbij het lichaam binnen enkele minuten tot een uur overgevoelig reageert op bijvoorbeeld een voedingsmiddel, een geneesmiddel of een insectensteek.

De klachten (symptomen) treden op in verschillende organen namelijk: de ogen, de huid, het maag-darmkanaal en de longen. Vaak krijgt uw kind meerdere klachten tegelijk. In het ergste geval treedt een snelle en sterke bloeddrukdaling waardoor uw kind het bewustzijn verliest. In die situatie wordt gesproken over een anafylactische shock. Dit is een levensbedreigende situatie die dodelijk kan aflopen.

Bel bij een heftige allergische reactie direct 112 en neem contact op met een arts.