Home » Praktische informatie

Praktische informatie

InformatieOp deze website hebben we veel informatie voor u verzameld op het gebied van allergie. U kunt op de pagina’s over het centrum alle informatie vinden over onze kennis en kunde, onze doelstellingen en ons team.

Over allergie bevat uitgebreide informatie over het ziektebeeld allergie. Wat is allergie eigenlijk, welke soorten allergie bestaan er en met welke klachten kan uw kind te maken krijgen.

Ons centrum rust op drie pijlers, te weten: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Ook dit komt ruimschoots aanbod op deze website.

U kunt op de onderstaande pagina’s praktische informatie vinden die u nodig heeft om uw weg te vinden. Uw weg binnen ons Kinder Allergie Centrum Amsterdam, binnen de wet- en regelgeving rondom vergoedingen en uw weg naar centrum.