Home » Praktische informatie » Afspraak maken

Afspraak maken

Afspraak maken
Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam maakt onderdeel uit van de polikliniek kindergeneeskunde VUmc en het Emma Kinderziekenhuis AMC, polikliniek Kinderlongziekten en Allergie. Wij bieden uw kind binnen ons centrum diagnostiek, behandeling en ondersteuning op het gebied van allergische aandoeningen.

U kunt via de polikliniek kindergeneeskunde van het VUmc een afspraak maken. We zijn iedere werkdag te bereiken van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt bellen naar het volgende nummer: 020 – 512 5112.

Eerste afspraak

Voor een eerste afspraak op de kinderpolikliniek, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist nodig. Meestal zal uw huisarts of specialist de verwijsbrief al naar ons toesturen. Het is belangrijk dat deze verwijsbrief voorafgaand aan het maken van een afspraak in ons bezit is. Mocht uw huisarts of specialist de verwijsbrief aan u meegeven dan is het van belang dat u de verwijsbrief naar ons opstuurt, dit kan per fax, per e-mail of per post. De gegevens hiervoor vindt u op de pagina contactgegevens

TelefoonU ontvangt een afspraakbevestiging van de gemaakte afspraak per brief. Afspraken worden zo spoedig mogelijk ingepland na het ontvangen van de verwijsbrief.

Vervolgafspraak

Een vervolgafspraak wordt op de polikliniek kindergeneeskunde VUmc locatie Louwesweg zelf geregeld. Wanneer u deze daarna nog wil wijzigen of annuleren, kunt u altijd bellen met het nummer 020 – 512 5112

Annulering of wijziging

Als u de afspraak op de polikliniek wilt wijzigen of annuleren, of als er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met de polikliniek kindergeneeskunde VUmc locatie Louwesweg: 020 – 512 5112.

Als u op de dag van de afspraak plotseling verhinderd bent of wanneer u door onvoorziene omstandigheden te laat bent, neemt u zo snel mogelijk contact op met de polikliniek kindergeneeskunde VUmc locatie Louwesweg: 020 – 512 5112.

Heeft uw kind een besmettelijke kinderziekte, bijvoorbeeld waterpokken of mazelen, of is hiermee in aanraking geweest? Is uw kind in de 3 maanden voorafgaand aan de afspraak opgenomen geweest in een ziekenhuis buiten Nederland? Neemt u dan vooraf contact op met de polikliniek kindergeneeskunde VUmc locatie Louwesweg: 020 – 512 5112.