Home » Praktische informatie » Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten

Rechten en plichten
In Nederland geldt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen een patiënt en de zorgverlener. Ook de rechten van minderjarige patiënten zijn hierin vastgelegd in drie verschillende leeftijdsgroepen. De eerste groep is de groep kinderen tot 12 jaar, de tweede groep omvat tieners tussen 12 en 16 jaar. De derde groep wordt gevormd door jongeren van 16 jaar en ouder.

Wilt u meer informatie over de rechten en plichten van u en uw kind met betrekking tot bijvoorbeeld het eerste bezoek, de behandeling, het medisch dossier, klachten en claims, kijk dan op de websites van het VUmc en  van het AMC