Home » Praktische informatie » Vergoeding voor zorgkosten

Vergoeding voor zorgkosten

Vergoeding zorgkosten
Heeft uw kind met een allergische aandoening dan brengt dit vaak extra kosten met zich mee. De kosten die u maakt in verband met een ziekte of handicap kunt u vaak vergoed krijgen. Daarvoor bestaan verschillende regelingen. Vergoedingen wil niet zeggen dat u alle kosten vergoed krijgt. In de meeste gevallen geldt een eigen bijdrage, een maximumvergoeding of zijn er speciale voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Tegemoetkoming in de kosten via de zorgverzekeraar

In principe is iedereen verplicht verzekerd tegen normale ziektekosten via een zorgverzekering. Deze basisverzekering is uit te breiden met aanvullende pakketten. Alle kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd via hun ouder(s).

Doordat de polisvoorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars regelmatig kunnen wijzigen, raden wij u aan om voor specifieke vragen over vergoedingen rondom medische zorg, medicatie en hulpmiddelen altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding voor ziektekosten Tegemoetkoming in de kosten via de belastingdienst

Bij de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting kan een medische aandoening een aftrekpost vormen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een doktersverklaring moet kunnen overhandigen wanneer daar om wordt gevraagd, er moet dus een officiële diagnose zijn gesteld.

Om van de aftrekpost gebruik te kunnen maken, moet u boven een bepaalde drempel komen van uw verzamelinkomen. We verwijzen u naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl voor de meest recente en volledige informatie. Op de website klikt u op het kopje ‘Relatie, familie, gezondheid’. Vervolgens vindt u onder het kopje ‘Gezondheid’ de items ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’ en het item ‘aftrek ziektekosten’. Hier vindt u de benodigde informatie.