Home » Praktische informatie » Voorbereiden van ziekenhuisbezoek

Voorbereiden van ziekenhuisbezoek

Eerste ziekenhuisbezoek
Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam maakt onderdeel uit van de polikliniek vrouw-kind VUmc locatie Louwesweg en van de polikliniek Kinderlongziekten en Allergie ven het Emma kinderziekenhuis. Wij bieden kinderen tot 18 jaar met allergische aandoeningen binnen ons centrum diagnostiek, behandeling en ondersteuning op het gebied van allergische aandoeningen.

Naar het ziekenhuis gaan is spannend, daarom is het van belang uw kind voor te bereiden op het bezoek aan het ziekenhuis. Door te vragen hoe uw kind tegen het ziekenhuisbezoek aankijkt, ziet u of uw kind het spannend vindt. Vervolgens kunt u samen bespreken hoe u het minder spannend kunt maken.

Uitleg naar leeftijd

Voor jonge kinderen is een eenvoudige uitleg meestal voldoende. U kunt kort vertellen waarom jullie naar het ziekenhuis gaan, wat de dokter gaat doen en hoe een ziekenhuis er van binnen uitziet.

Oudere kinderen hebben zich vaak al een beeld gevormd bij een ziekenhuisbezoek, maar is dit altijd realistisch? Door met uw kind hierover te Voorbereiden van een ziekenhuisbezoekpraten en vragen te stellen, krijgt u inzicht of het beeld van uw kind realistisch is. Is dit niet het geval dan kunt u een onrealistisch beeld ook bijstellen.

Geef uw kind de ruimte om u vragen te stellen. Stel ook de vraag of uw kind zelf nog vragen heeft voor de dokter. Vragen die u niet zelf kunt beantwoorden of die uw kind graag aan de dokter wil stellen, kunt u opschrijven zodat deze niet vergeten worden.

Het gesprek met de arts

Er komt waarschijnlijk niet alleen veel op uw kind af, maar ook op u als ouder. We hebben hieronder een aantal tips voor u op een rij gezet die u kunnen helpen bij het voorbereiden van het gesprek in het ziekenhuis.

 • Zorg dat u rustig bent, dat maakt uw kind ook rustig
 • Neem de medicijnen mee die uw kind krijgt
 • Neem het groeiboekje van uw kind mee
 • Schrijf bijzonderheden van uw kind, klachten en dingen die u niet wilt vergeten te bespreken op en neem het mee naar het gesprek
 • Schrijf de vragen die u wilt stellen op en neem ze op een briefje mee naar het gesprekSchrijven
 • Schrijf de vragen van uw zoon en/of dochter op en neem ze mee naar het gesprek
 • Schrijf tijdens het gesprek eventueel de antwoorden op. Er komt waarschijnlijk veel informatie op u af en zo kunt u het later nog eens rustig nalezen
 • Controleer of u de informatie juist heeft begrepen, bijvoorbeeld door het antwoord of gesprek samen te vatten
 • Geef tijdens het gesprek aan welke zaken voor u en/of uw kind (nog) onduidelijk zijn. De arts controleert of uw kind alles begrijpt, maar vraag het nogmaals als u het idee heeft dat het voor uw kind toch niet helemaal duidelijk is
 • Twee horen meer dan één, wellicht kan een tweede volwassene mee naar het gesprek
 • Vraag om schriftelijke informatie zoals bijvoorbeeld een patiëntenbrochure
 • Vraag wie u kunt benaderen als u na het gesprek nog vragen te binnen schieten