Home » Onderwijs

Onderwijs

OnderwijsHet Kinder Allergie Centrum Amsterdam rust op drie pijlers, patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Eén van onze doelstellingen is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kinderen met een allergische aandoening, door middel van het overdragen van kennis aan zorgverleners via diverse vormen van theoretisch en praktijk onderwijs.

Wij bieden een breed scala aan onderwijs aan zorgverleners die zich bezig houden met allergische aandoeningen bij kinderen, maar ook aan medisch studenten. Vanuit het centrum wordt onderwijs georganiseerd in het AMC en in het VUmc, maar op verzoek verzorgen wij ook onderwijs in andere instellingen.

Naast theoretisch onderwijs bieden wij binnen het Kinder Allergie Centrum Amsterdam ook praktijkonderwijs (stages) op maat aan artsen en diëtisten. In de nabije toekomst zullen ook informatie avonden voor ouders/of verzorgers worden aangeboden.