Home » Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek
Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam rust op drie pijlers, patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

In het VUmc en AMC vindt veel medisch-wetenschappelijk onderzoek plaats. Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam is onderdeel van beide Academische ziekenhuizen en ook in ons centrum wordt er veel aan medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Om uit te maken of een nieuwe ontwikkeling ook werkelijk nuttig is voor patiënten, is wetenschappelijk onderzoek nodig. In eerste instantie vindt dat onderzoek zoveel mogelijk plaats in modellen (bijvoorbeeld celkweken, of, als het niet anders kan ook met dierproeven). Als deze een gunstig resultaat laten zien is de volgende stap om de behandeling uit te testen bij mensen. Dat gebeurt volgens een uitgebreid en goed doordacht protocol, en moet goedgekeurd zijn door de medisch ethische commissie.

Tijdens een onderzoek kan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of medicijn worden getest. Door deel te nemen aan onderzoek helpen uw kind en u mee aan het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden of medicijnen die mogelijk veiliger en effectiever zijn dan de bestaande behandelmethoden of medicijnen.

Kinderen en hun ouders die in aanmerking komen voor deelname aan een onderzoek worden door ons benaderd en voorzien van informatie. Uiteraard is een ieder volledig vrij om zelf te beslissen om al of niet deel te nemen – deze beslissing is te allen tijde uitsluitend aan het kind en de ouders.

Op de onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over het meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, uw rechten en plichten als deelnemer aan onderzoek en we hebben voor u een aantal belangrijke onderzoeken op het gebied van allergie binnen het Kinder Allergie Centrum Amsterdam op een rij gezet.