Home » Onderzoek » Richtlijn diagnostiek koemelkallergie

Richtlijn diagnostiek koemelkallergie

Richtlijn diagnostiek koemelkallergie
Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is het opstellen van één uniforme richtlijn voor het vaststellen van koemelkallergie bij kinderen in Nederland, voor zowel de consultatiebureaus als voor de ziekenhuizen.

De opzet van dit onderzoek

De richtlijn is tot stand gekomen door een werkgroep waarin alle betrokkenen van de consultatiebureaus en de ziekenhuizen zitting hadden. De aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Alle betrokken beroepsgroepen en patiëntenverenigingen voor mensen met voedselallergie hebben een bijdrage kunnen leveren.

De resultaten van dit onderzoek

De dubbelblinde placebogecontroleerde provocatie test met koemelk is de beste test. Deze test wordt aanbevolen voor zowel de consultatiebureaus als de ziekenhuizen. Op dit moment wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gekeken of deze test vergoed gaat worden op de consultatiebureaus. In dat geval zal deze test ook daadwerkelijk op de consultatiebureaus gebruikt gaan worden. In de ziekenhuizen is dat al het geval.

Het onderzoek ‘Richtlijn voor de diagnostiek van koemelkallergie bij kinderen in Nederland’ betreft een afgerond onderzoek. De richtlijn is na te lezen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde via www.nvk.nl