Home » Onderzoek » Voedingsonderzoek bij pasgeborenen

Voedingsonderzoek bij pasgeborenen

In september 2017 zijn wij op de polikliniek van het Kinderallergiecentrum Amsterdam met een voedingsonderzoek gestart. Het betreft een onderzoek bij pasgeboren baby’s met een verhoogde kans op het ontwikkelen van een allergie omdat er allergieën in de familie voorkomen.

Onder aan deze pagina kunt u meer informatie opvragen of zich aanmelden voor deelname.

Het onderzoek

Het betreft een gerandomiseerd, dubbelblind, gecontroleerd, in parallelle groepen, in meerdere landen uitgevoerd onderzoek om het effect te onderzoeken van een gedeeltelijk gehydrolyseerde flesvoeding met toegevoegde synbiotica op de samenstelling van de darmflora en de klinische doeltreffendheid bij zuigelingen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van allergie.

Achtergrond van de studie

Vroege babyvoeding kan mogelijk een rol spelen bij de ontwikkeling van allergieën. De Wereldgezondheid Organisatie (WHO) adviseert uitsluitend borstvoeding gedurende 6 maanden te geven en daarna borstvoeding in combinatie met bijvoeding. Niet alle moeders willen of kunnen borstvoeding geven of kiezen ervoor om hun baby een kortere periode borstvoeding te geven en na een aantal weken over te gaan op (gedeeltelijk) flesvoeding. De flesvoeding wordt dan gebruikt als alternatieve voeding.

Kinderen die (een) ouder(s) en/of broertjes en/of zusjes hebben met een allergie, hebben zelf meer kans om allergieën te ontwikkelen en daarom zijn er voor deze kinderen, als er geen borstvoeding beschikbaar is, speciale flesvoedingen ontwikkeld. Deze flesvoedingen zijn ofwel gedeeltelijk of intensief gehydrolyseerde flesvoedingen; dit betekent dat het koemelkeiwit in kleinere stukjes is opgedeeld. De kleinere stukjes eiwit kunnen helpen bij het voorkomen van allergieën omdat het lichaam van de baby de stukjes eiwit niet kan “herkennen” als allergenen, eiwitten die allergische reacties kunnen veroorzaken.

De rol van gehydrolyseerde flesvoeding bij het voorkomen van allergie bij kinderen met een familiegeschiedenis van allergie isSaint studie in meerdere medisch-wetenschappelijke studies getest. Een aantal van deze studies suggereren dat gehydrolyseerde flesvoeding een nuttig effect kan hebben in vergelijking met de standaard flesvoeding met een intact koemelkeiwit. Daarnaast zijn er meerdere medisch-wetenschappelijke studies gedaan naar de invloed van pre- en probiotica op het ontwikkelen van allergieën. Prebiotica zijn stofjes die de groei en/of activiteit stimuleren van micro-organismen zoals bacteriën in de darm. Probiotica zijn micro-organismen waarvan gedacht wordt dat ze gezondheidsvoordelen bieden.

Resultaten van deze studies zijn dat prebiotica mogelijk en probiotica waarschijnlijk de ontwikkeling van allergieën verminderen bij kinderen die een verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van allergieën. Synbiotica is de combinatie van prebiotica en probiotica en kan het voordeel hebben dat het de groei van probiotica in het maagdarmstelsel stimuleert. Er wordt gesuggereerd dat synbiotica de ontwikkeling van allergieën zelfs meer vermindert in vergelijking met het gebruik van alleen prebiotica of alleen probiotica.

Doel van het onderzoek

Naast borstvoeding zullen er 2 soorten flesvoeding worden gebruikt in deze studie. Eén flesvoeding bevat intacte koemelkeiwitten, dit is een voeding die reeds op de markt verkrijgbaar is en die wij de “controle flesvoeding” noemen. De andere voeding is een gedeeltelijk gehydrolyseerde flesvoeding waaraan synbiotica is toegevoegd. Deze voeding is een nieuw soort gehydrolyseerde flesvoeding en noemen wij de “testflesvoeding”.

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of deze nieuwe flesvoeding kan helpen om het optreden van allergieën bij kinderen met een familiegeschiedenis van allergie te verminderen. De nieuwe testflesvoeding zal vergeleken worden met de controleflesvoeding en borstvoeding. Als uw baby flesvoeding krijgt zal deze geschikt zijn voor zijn/haar leeftijd, ofwel tot de leeftijd van 6 maanden ofwel vanaf 6 tot 12 maanden (opvolgmelk).

Welke kinderen kunnen meedoen aan de studie?

 • Alle pasgeboren baby’s met minimaal 1 ouder en/of 1 broertje/zusje die een bewezen allergie heeft (gehad). Het soort allergie maakt niet uit. Voorbeelden van allergieën zijn: fruit allergie (aardbeien, kiwi, banaan, appel), insecten allergie (wespen/bijensteek, huisstofmijt), voeding allergie (vis, schelpdieren, noten, pinda), hooikoorts, dierenallergie, zonneallergie, contactallergie (voor bepaalde stoffen, lijmen, planten), medicijn allergie enz. enz.
 • De baby mag vanaf de geboorte naast water alleen maar borstvoeding of als de borstvoeding nog niet op gang is of als er geen borstvoeding gegeven kan of wil worden: hypoallergene voeding gedronken hebben.
 • Als u besluit om deel te nemen aan de studie zal er voorafgaand aan de studie een gesprek plaats vinden om te bepalen of uw baby geschikt is om deel te nemen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Als u met uw kindje aan het onderzoek deelneemt zal uw baby in een van de 2 groepen opgenomen worden:

 • De borstvoeding groep, als u uw baby de eerste 16 weken uitsluitend borstvoeding geeft. (enkele slokjes gehydrolyseerde voeding tijdens het op gang komen van de borstvoeding is toegestaan).
 • De flesvoeding groep, al u geen borstvoeding kan of wil geven of als u (deels) met de borstvoeding wil stoppen voordat uw baby 16 weken oud is.

Als uw baby in de flesvoeding groep zit zal uw baby door middel van loting in een van de 2 flesvoeding groepen terecht komen. De ene flesvoeding groep krijgt de “controle flesvoeding” en de andere groep de “test flesvoeding”. De kans om in de “controle flesvoeding” groep terecht te komen is 50 %, om in de “test flesvoeding” groep terecht te komen is ook 50%. Tijdens het onderzoek is niet bekend wie er controle flesvoeding of wie er test flesvoeding krijgt. De onderzoekers hebben geen invloed op de uitslag van de loting.

Als uw baby in de flesvoeding groep zit krijgt u alle voeding voor uw baby vanaf de start van het onderzoek tot de leeftijd van 1 jaar van ons. Er mag tijdens deze periode geen andere flesvoeding dan de onderzoekmelk gegeven worden. Borstvoeding naast de flesvoeding mag wel. De onderzoeksperiode loopt vanaf de start van de studie ( zo snel mogelijk na de geboorte en voor de leeftijd van 15 weken) tot uw baby de leeftijd van 1 jaar en 2 weken bereikt heeft.

Tijdens deze periode willen wij de baby 5 keer op onze polikliniek zien op vooraf vastgestelde dagen en verwachten wij dat u wekelijks een dagboekje van uw baby bijhoudt op een app op uw telefoon. Tijdens de bezoeken zal er voor elk bezoek thuis ontlasting moeten worden opgevangen en zullen wij in totaal 3 keer een klein beetje speeksel uit het mondje van uw baby halen en op de leeftijd van 1 jaar eenmalig bloed afnemen.

Wat gebeurt er als mijn baby tijdens het onderzoek een allergische reactie krijgt?

Als u vermoedt dat uw baby een allergische reactie heeft neemt u zo spoedig mogelijk contact met de onderzoekers op. Wij maken dan een nieuwe poli afspraak en tijdens deze afspraak beoordelen wij de klachten. Omdat u baby bij ons als studie deelnemer bekend is, is de overgang naar patiëntje bij de kinderarts een kleine stap omdat veel informatie dan al bekend is.

Bestaat de verdenking dat de klachten aan de onderzoekvoeding gerelateerd zijn, dan zullen wij de studie tijdelijk stoppen en krijgt u van ons andere voeding voorgeschreven. Zo nodig wordt er ook bloed afgenomen. Als de klachten na het stoppen van de studievoeding verdwenen zijn, zullen wij na een paar dagen, met extra controle, de studievoeding hervatten. Nemen na het hervatten de klachten opnieuw toe dan wordt de studie gestopt en blijft u de nieuw voorgeschreven voeding gebruiken. Blijven de klachten weg dan zal de allergische reactie waarschijnlijk door een andere allergene stof veroorzaakt zijn dan de studievoeding en gaat u verder met onze studie. Verder onderzoek naar de allergie wordt dan naast de studie door de kinderarts voortgezet.

Voor- en nadelen aan het meedoen aan de studie

Het is belangrijk dat u de mogelijke voordelen en nadelen goed tegen elkaar afweegt voordat u besluit om deel te nemen.

Voordelen

 • Het testproduct van gedeeltelijk gehydrolyseerd (opgebroken) koemelkeiwit met een synbiotica mengsel kan bijdragen aan de ontwikkeling van een gezond spijsverteringsstelsel.
 • Frequente onderzoek bezoeken en controle door de onderzoekers van uw baby kunnen leiden tot een vroege opsporing van allergiesymptomen.
 • De deelname van uw baby aan dit onderzoek draagt bij aan de medische kennis over het gebruik van gehydrolyseerde flesvoeding bij kinderen met een risico op het ontwikkelen van allergieën.
 • Als uw baby in de flesvoeding groep zit krijgt u alle voeding voor uw baby vanaf de start van het onderzoek (voor de leeftijd van 16 weken) tot de leeftijd van 1 jaar van ons.

Nadelen

 • Het invullen van het dagboek over de voedingsgewoonten van uw baby zal extra tijd in beslag nemen.
 • Uw baby zal specifiek voor dit onderzoek een aantal procedures moeten ondergaan die mogelijk enig ongemak veroorzaken.

Wilt u zich aanmelden of heeft u meer vragen over de studie?

Meer informatie over onderzoek in het algemeen vindt u op de pagina meedoen aan onderzoek?

De betrokken onderzoekers bij deze studie zijn:

dr. Olivier Weijer (kinderarts) en

 

 

 

 

Mw. Anneke Cranendonk (researchverpleegkundige)

 

 

 

 

Informatie opvragen en/of aanmelden voor deelname kan alleen tijdens de zwangerschap door het onderstaande formulier in te vullen. We nemen nadat we het ingevulde formulier hebben ontvangen zo spoedig mogelijk contact met u op. Ook kunt u bellen met het volgende telefoonnummer: 06 – 219 569 17.

Pas na de uitgerekende datum nemen wij opnieuw contact op met de ouders die zich hebben aangemeld tijdens de zwangerschap en wordt er opnieuw geïnformeerd of u nog steeds interesse heeft om mee te doen. Bij blijvende interesse en als er nog steeds aan de criteria voor het onderzoek wordt voldaan, kan deelname aan de studie in gang worden gezet.

Interesse voor deelname studie