Home » Over het allergiecentrum

Over het allergiecentrum


Welkom bij het Kinder Allergie Centrum Amsterdam!

Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam is een kennis- en behandelcentrum voor kinderen met een complexe allergie en/of verdenking hierop.

In het Kinder Allergie Centrum Amsterdam vindt diagnostiek, behandeling en ondersteuning plaats op het gebied van allergische aandoeningen. Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam maakt onderdeel uit van de polikliniek VUmc locatie Louwesweg en van het Emma Kinder Ziekenhuis (EKZ), polikliniek Kinderlongziekten en Allergie van het AMC.

Wij zetten ons met hart en ziel in om allergische kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) optimale zorg en ondersteuning te bieden op het gebied van allergie. Met ‘wij’ bedoelen we alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor uw allergische kind.

Wie zijn wij, waar staan we voor en waar ligt onze kennis en kunde? U leest het antwoord op deze vragen op de onderstaande pagina’s: