Home » Over het allergiecentrum » Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

Waar staan wij voor
Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam is het kennis- en behandelcentrum voor kinderen met een complexe allergie en/of verdenking hierop. Er vindt diagnostiek, behandeling en ondersteuning plaats op het gebied van onder andere inhalatie-allergie, longziekten, voedselallergie, insectengifallergie en geneesmiddelenovergevoeligheid.

Wij zetten ons met hart en ziel in om allergische kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en ondersteuning te bieden. Met ‘wij’ bedoelen we alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor uw allergische kind.

Doelstellingen

Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam heeft zich de volgende doelen gesteld:

  • Patiëntenzorg
    Het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg aan en een persoonlijke benadering van kinderen met een allergische aandoening.
  • Onderzoek
    Het initiëren, opzetten, uitvoeren en continueren van wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal niveau om de kennis op het gebied van preventie, diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven voor kinderen met een allergische aandoening te verbeteren.
  • Onderwijs
    Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kinderen met een allergische aandoening, door middel van het overdragen van kennis, via diverse vormen van theoretisch en/of praktijkonderwijs, aan zorgverleners.