Home » Patiëntenzorg

Patiëntenzorg

PatientenzorgIn het woordenboek wordt zorg omschreven als:

Het streven naar en de pogingen die worden gedaan om iets in stand te houden of in goede conditie te brengen

Soms wordt er wel gezegd dat zorg alles is wat je doet voor iemand die je hulp of aandacht nodig heeft. In het Kinder Allergie Centrum Amsterdam verstaan we onder patiëntenzorg een zo goed mogelijke begeleiding en ondersteuning van onze patiënten en hun ouder(s) en/of verzorger(s). Patiëntenzorg omvat binnen het Kinder Allergie Centrum Amsterdam onder andere: patiëntenbegeleiding, patiëntenvoorlichting, patiëntenveiligheid, patiëntenverzorging en patiëntenbesprekingen.

U kunt op de onderstaande pagina’s informatie vinden over wat het Kinder Allergie Centrum Amsterdam uw kind en u te bieden heeft aan patiëntenzorg op het gebied van allergie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de diagnostiek van allergie, de behandeling van allergie, de poliklinische bezoeken en de controle afspraken