Home » Patiëntenzorg » Behandeling van allergie

Behandeling van allergie

Met de diagnostiek van allergie wordt bedoeld de methoden en technieken die gebruikt worden om vast te stellen of uw kind allergisch is en zo ja waarvoor. Het stellen van de goede diagnose is erg belangrijk om daarna de juiste behandeling te kunnen starten.

Behandeling van allergie Wanneer het voor de behandelend arts duidelijk is dat er sprake is van allergie bij uw kind, zal hij/zij met de behandeling kunnen starten. Op de onderstaande pagina’s wordt dieper ingegaan op de volgende behandelmogelijkheden: