Home » Patiëntenzorg » Behandeling van allergie » Adrenaline auto-injector

Adrenaline auto-injector


Op deze pagina krijgt u uitleg wanneer en hoe u de adrenaline auto-injector bij uw kind kunt gebruiken. U vindt ook het antwoord op de volgende vragen: Wat is een ernstige allergische reactie? Hoe kunt u de verschijnselen hiervan herkennen? En wat moet u doen nadat u de adrenaline auto-injector heeft gebruikt?

Wat is een adrenaline auto-injector?

Een adrenaline auto-injector, ook wel “noodpen” genoemd, is een voorgevulde injectiespuit waarmee een ernstige allergische reactie kan worden behandeld. Zo’n ernstige allergische reactie wordt ook wel een anafylactische reactie of anafylaxis genoemd.

Het kan zijn dat uw kind een dergelijke anafylactische reactie al eerder heeft doorgemaakt waarna uw kind van de behandeld arts een adrenaline auto-injector voorgeschreven heeft gekregen. Ook kan de arts uit voorzorg een adrenaline auto-injector voorschrijven aan uw kind.

Het werkzame medicijn in een adrenaline auto-injector is adrenaline, ook wel epinefrine genoemd. Dit is een lichaamseigen stofje wat normaal gesproken wordt vrijgemaakt in acute stresssituaties. Door de adrenaline stijgt de bloeddruk, versnelt de hartslag en verwijden de luchtwegen zich.

Als u de adrenaline auto-injector toedient aan uw kind zonder dat er sprake is van een anafylactische reactie dan is dat meestal geen probleem. Uw kind kan gedurende enige minuten hartkloppingen krijgen of wat last van hoofdpijn.

Wat is een anafylactische reactie?

Een anafylactische reactie is een plots optredende algemene reactie, waarbij het lichaam binnen enkele minuten tot een uur overgevoelig reageert op bijvoorbeeld een voedingsmiddel, een geneesmiddel of een insectensteek.

De klachten (symptomen) treden op in verschillende organen namelijk: de ogen, de huid, het maag-darmkanaal en de longen. Vaak krijgt uw kind meerdere klachten tegelijk. In het ergste geval treedt een snelle en sterke bloeddrukdaling op waardoor uw kind het bewustzijn verliest. In die situatie wordt gesproken over een anafylactische shock. Dit is een levensbedreigende situatie die dodelijk kan aflopen.Adrenaline auto-injector

Wat zijn de klachten bij een anafylactische reactie?

Bij de volgende klachten moet u alert zijn op een anafylactische reactie:

  • Jeuk; vaak in de handpalmen en de voetzolen maar ook elders op de huid vaak uitgebreide roodheid en galbulten (netelroos)
  • Zwelling in het gezicht van de oogleden, de lippen en de keel. Ook kunnen de handen of andere ledematen opzwellen
  • Maagdarmklachten; buikpijn, misselijkheid, overgeven en diarree
  • Ademhalingsproblemen; druk op de borst, piepende ademhaling, kortademigheid, blauwe lippen, heesheid, moeite met praten en slikken
  • Duizeligheid, verminder aanspreekbaar zijn, wegraken, bewusteloosheid

Wanneer moet u de adrenaline auto-injector gebruiken?

Als één of meerdere van de bovenstaande verschijnselen bij uw kind optreden, is het belangrijk snel te handelen!

Bij een milde reactie, dat wil zeggen wanneer de reactie zich beperkt tot jeuk en roodheid van de huid, kunt u afwachten of uw kind een antihistamine tablet geven. Als u twijfelt, kunt u het beste met uw kind uit voorzorg naar een arts of naar de spoedeisende hulp gaan en daar het verdere beloop van de reactie afwachten.

Zodra de reactie zich buiten de huid uitbreidt, dat wil zeggen wanneer er duidelijk zwelling van de keel of kortademigheid ontstaat of een neiging tot flauwvallen optreedt, moet de adrenaline auto-injector gebruikt worden. Hoe u dat moet doen ziet u in onderstaande instructiefilmpjes.

Hoe moet de adrenaline auto-injector worden toegediend?

Heeft uw kind een EpiPen® voorgeschreven gekregen, kijkt u dan naar het onderstaande instructiefilmpje

Heeft uw kind een Jext® voorgeschreven gekregen, kijkt u dan naar het onderstaande instructiefilmpje


Nadat de adrenaline is toegediend, moet u altijd 112 (laten) bellen, een ambulance vragen en doorgeven dat uw kind een anafylactische reactie heeft. De adrenaline auto-injector is een EHBO-middel: het heeft snel maar ook een tijdelijk effect. Ook al lijkt uw kind na het gebruik van de adrenaline auto-injector hersteld te zijn, hij/zij moet toch door een arts beoordeeld en eventueel verder behandeld worden. Vergeet niet om na het gebruik van de adrenaline auto-injector een nieuwe aan te vragen bij de behandelend arts.

Het is noodzakelijk dat uw kind de adrenaline auto-injector altijd bij zich draagt omdat een ernstige allergische reactie zeer snel en zeer onverwachts kan optreden.

Adrenaline auto-injector trainer pennen

Via uw arts of uw apotheek zijn er trainer pennen beschikbaar. Dit zijn pennen die geen injectienaald en adrenaline bevatten. Met de trainer kunt u de manier van toedienen oefenen om zo ervaring op te doen, zodat u, indien nodig snel kunt handelen.

De trainer pennen kunnen ook worden gebruikt om instructies te geven op school, kinderdagverblijf en aan de omgeving (vrienden en ouders hiervan) van uw kind. Het is namelijk belangrijk dat ook de omgeving weet dat uw kind een ernstige allergische reactie kan krijgen en hoe ze dan moeten handelen.

Als uw kind een adrenaline auto-injector nodig heeft, krijgt u van de verpleegkundige uitleg over hoe deze noodpen werkt. Tevens krijgt u een geschreven noodplan van de arts mee en informatiebrochures over het gebruik van de injector.

Na het lezen van deze informatie kunt u met vragen en/of voor aanvullende informatie uiteraard terecht bij de behandelend arts van uw kind. U kunt hiervoor contact opnemen met het Kinder Allergie Centrum Amsterdam op telefoonnummer: 020 – 512 5112.