Home » Patiëntenzorg » Diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek
Met de diagnostiek van allergie wordt bedoeld de methoden en technieken die gebruikt worden om vast te stellen of uw kind allergisch is en zo ja waarvoor. Het stellen van de goede diagnose is erg belangrijk om daarna de juiste behandeling te kunnen starten.

De arts beschikt over verschillende methoden en technieken om uit te zoeken of de klachten van uw kind te maken hebben met een allergische Diagnostiekaandoening. Op de onderstaande pagina’s wordt dieper ingegaan op de volgende diagnostische methoden en onderzoeken: