Home » Patiëntenzorg » Diagnostiek » Anamnese

Anamnese

Anamnese
Allergie is een ingewikkeld ziektebeeld. Er zijn ontzettend veel verschillende soorten allergie waar uw kind last van kan hebben, veroorzaakt door verschillende allergenen. Het allergeen kan op verschillende manieren het lichaam van uw kind binnen dringen, namelijk door inademing (inhalatieallergie), via voeding (voedselallergie) en door het gebruik van medicijnen (geneesmiddelenallergie). Het allergeen kan ook door aanraking met de huid het lichaam binnenkomen (contactallergie) of bijvoorbeeld door een insectensteek (insectengifallergie). Ook de klachten bij allergie zijn per persoon verschillend.

Anamnese betekent medische geschiedenis. Het is één van de belangrijkste instrumenten die de arts heeft om vast te stellen of er sprake is van een allergie. De arts zal tijdens een uitgebreid gesprek vragen naar de medische voorgeschiedenis van uw kind. Er wordt gekeken naar alle gezondheidsklachten vanaf de geboorte tot aan het moment van het gesprek. Soms moet u als voorbereiding op het gesprek al een vragenlijst invullen, dit is niet altijd het geval.

De meeste mensen zijn niet gewend om gestructureerd over klachten na te denken en vinden het lastig om sommige vragen te beantwoorden. Niet alle kinderen zijn in staat om goed te vertellen wat ze voelen en waar ze last van hebben. Dit zorgt ervoor dat het stellen van de diagnose daarom niet altijd eenvoudig is.

De hoofdklacht

AnamneseTijdens het anamnese gesprek zal de arts op zoek gaan naar de belangrijkste klacht van uw kind, artsen noemen dit de hoofdklacht. Als er gekeken wordt naar de hoofdklacht, dan zal de arts onder andere vragen naar de volgende zaken:

  • Wat zijn precies de klachten?
  • Hoe lang bestaan de klachten al?
  • Waar zitten de klachten? (bijvoorbeeld: in de ogen, de neus, de mond/keelholte, de longen, de huid en/of het maagdarmkanaal)
  • Hoe ernstig zijn de klachten, in welke mate beperken ze het functioneren van uw kind? (bijvoorbeeld: zijn de klachten altijd even ernstig, zijn de klachten altijd hetzelfde of zit er verschil in?)
  • Waar heeft uw kind de meeste klachten (bijvoorbeeld: binnen of buiten, thuis of op school)
  • Wanneer heeft uw kind voornamelijk klachten (bijvoorbeeld: het hele jaar, bij contact met bepaalde stoffen, ’s morgens of de hele dag, in welke maanden?)
  • Is uw kind al eerder behandeld voor hetzelfde probleem? Zo ja, waar bestond de behandeling uit en wat was het effect?

Tijdens de anamnese zal ook worden gevraagd naar de groei en ontwikkeling, eventuele slaapstoornissen, leerprestaties en/of –problemen en het speelgedrag van uw kind.

Familie en omgeving

FamilieEr wordt bij allergie niet alleen gekeken naar uw kind maar ook naar de familie en de omgeving.

Allergie is namelijk een erfelijke aandoening. Een allergie zelf is niet erfelijk maar wel de aanleg om een allergie te ontwikkelen, dit wordt atopie of familiaire belasting genoemd. In de tabel op de pagina wat is allergie? ziet u een overzicht van de kans op het ontwikkelen van allergie binnen een familie. Om te bepalen of allergie een rol speelt binnen het gezin en/of de familie zal hier tijdens de anamnese ook aandacht aan besteed worden.

Allergie kan veroorzaakt worden door veel verschillende allergenen en dus is het van belang om niet alleen naar de klachten te kijken maar ook naar de omgeving. Hierbij zal gevraagd worden naar de inrichting van uw huis en/of tuin, de aanwezigheid van huisdieren (thuis maar ook bij familie, de oppas en vrienden), het voedingspatroon van uw kind, de hobby’s en de eventuele sporten die uw kind uitoefent.

Na het afnemen van de anamnese zal er een lichamelijk onderzoek bij uw kind gedaan worden. Hier wordt afhankelijk van de klachten de keel, neus en oren bekeken, het hart en de longen beluisterd, de huid bekeken, soms wordt ook de buik beluisterd en bevoeld. Hiernaast zullen lengte en gewicht worden gemeten.

Wanneer de arts vermoedt dat uw kind een allergie heeft, dan kan er aanvullend onderzoek worden gedaan, dit is niet altijd nodig. Dit kan zijn een bloedonderzoek, een huidtest, een longfunctieonderzoek of een voedselprovocatie. In veel gevallen zal het een combinatie van verschillende onderzoeken zijn die samen met de anamnese voor de uiteindelijke diagnose zorgen.