Home » Patiëntenzorg » Diagnostiek » Bloedonderzoek

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek
Wanneer uw kind klachten heeft die kunnen wijzen op een allergische aandoening dan kan de behandelend arts ervoor kiezen om een bloedtest bij uw kind uit te laten voeren. Er zijn verschillende typen allergische reacties. Eén van de meest voorkomende type allergische reacties is de zogenaamde directe of plotselinge allergische reactie. Soorten allergie die bij dit type reactie horen zijn onder andere allergie voor bomen en grassen (hooikoorts) en voedselallergie. De bloedtest is een snelle manier om vast te stellen of er sprake is van dit type allergische reactie.

Er bestaan verschillende bloedtesten die de arts kan aanvragen, dit kan per patiënt verschillend zijn. De testen meten de hoeveelheid antistoffen tegen bepaalde allergenen in het bloed van uw kind. Een bloedtest alleen geeft nog geen uitsluitsel of er sprake is van een allergie. De anamnese samen met de resultaten van het bloedonderzoek zijn nodig om dit vast te stellen.

Voor de bloedafname

Voor het uitvoeren van een bloedonderzoek krijgt u het aanvraagformulier mee aansluitend aan het bezoek aan de arts. Heeft de arts al besloten tot het uitvoeren van een bloedonderzoek voordat u het eerste gesprek heeft gehad, dan kunt u het aanvraagformulier ophalen op de polikliniek. De poli-assistente zal u hierover telefonisch informeren.

Tijdens de bloedafname

BloedonderzoekUw zoon of dochter zal waarschijnlijk minder angstig zijn als u vertelt wat er gaat gebeuren. Hieronder staat wat uw kind kan verwachten.

  • De medewerker vertelt u eerst waar bij uw kind bloed wordt afgenomen, meestal is dit in de arm of op de hand
  • Soms wordt de huid van tevoren door de medewerker verdoofd met een pijnstillende zalf of spray
  • De afnameplaats wordt van tevoren schoon gemaakt met een desinfecterend gaasje
  • Als bloed uit de arm van uw kind wordt afgenomen, krijgt het een elastische band (stuwband) om de bovenarm. Hierdoor kan de ader makkelijker gevonden worden
  • Met een naald wordt er in een ader geprikt
  • Afhankelijk van het onderzoek worden één of meerdere buisjes met bloed gevuld

Na de bloedafname

De behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd, informeert u over de uitslag van het onderzoek. Wanneer u de uitslag krijgt, is afhankelijk van het soort bloedonderzoek. Dit kan variëren van ongeveer 2 tot 6 weken.

Naast het bloedonderzoek kan het zijn dat er nog ander aanvullend onderzoek nodig is. Dit kan een huidtest, een longfunctieonderzoek of een voedselprovocatietest zijn. In veel gevallen zal het een combinatie van verschillende onderzoeken zijn die samen voor de uiteindelijke diagnose zorgen.