Home » Patiëntenzorg » Diagnostiek » Huidtest

Huidtest

Huidpriktest
Met de diagnostiek van allergie wordt bedoeld de methoden en technieken die gebruikt worden om vast te stellen of uw kind allergisch is en zo ja waarvoor. Het stellen van de goede diagnose is erg belangrijk om daarna de juiste behandeling te kunnen starten.

De arts beschikt over verschillende methoden en technieken om uit te zoeken of de klachten van uw kind te maken hebben met een allergische aandoening. Het uitvoeren van de huidtest is één van die methoden.

Waarom de huidtest?

Een huidtest wordt gedaan om te kijken of uw kind een allergische reactie krijgt op bepaalde stoffen. Een allergische reactie is een overdreven reactie van het lichaam op een verder onschuldige stof. Een stof die dit veroorzaakt wordt een allergeen genoemd. Allergenen komen voor in de lucht zoals huistofmijten, boompollen, graspollen, huidschilfers van dieren en schimmels. Ze zitten ook in voedingsmiddelen, medicijnen, in het gif van insecten, huidverzorgingsproducten en parfums. Al deze allergenen kunnen verschillende soorten allergie veroorzaken met verschillende allergische klachten

Er zijn verschillende typen allergische reacties. Eén van de meest voorkomende type allergische reacties is de zogenaamde directe of plotselinge allergische reactie. Soorten allergie die bij dit type reactie horen zijn onder andere allergie voor bomen en grassen (hooikoorts) en voedselallergie. De huidtest is een snelle manier om vast te stellen of er sprake is van dit type allergische reactie.

Hoe wordt een huidtest uitgevoerd?

Er zijn twee manieren om een huidtest uit te voeren. Bij beide manieren wordt de allergische reactie als het ware in het klein uitgelokt. Als na 15 tot 20 minuten een kleine zwelling (bultje) te zien is met een rode huid eromheen kan dit wijzen op een allergie.

De intracutane huidtest

Bij de intracutane test wordt een hele kleine hoeveelheid (0,02 ml) allergeenoplossing oppervlakkig in de huid gespoten. Deze test wordt vooral gebruikt bij onderzoek naar insectengifallergie en geneesmiddelenallergie

De huidpriktest

Bij de huidpriktest worden eerst de oplossingen met allergeen op de huid gedruppeld, meestal op de onderarm. Daarna wordt een prikje in de huid gegeven, door de druppel heen. Het allergeen komt op deze manier in de huid terecht. De huidpriktest wordt vooral gebruikt bij onderzoek naar allergie voor stoffen die ingeademd worden zoals allergie voor huisstofmijt en hooikoorts en bij onderzoek naar voedselallergie.

HuidtestBij onderzoek naar voedselallergie kan de huidpriktest ook anders uitgevoerd worden, namelijk met een zogenaamde prik-prik test. Hierbij wordt het naaldje eerst in een vers voedingsmiddel geprikt en vervolgens in de huid.

Bij zowel de intracutane huidtest als de huidpriktest wordt de reactie na 15 tot 20 minuten ‘afgelezen’ op de huid. De reactie op een allergeen wordt vergeleken met de reactie op twee controleprikken. Bij de ene controleprik wordt de oplosvloeistof van het allergeen in de huid geprikt (de negatieve controle). Bij de andere controleprik wordt een klein beetje histamine-oplossing in de huid geprikt (de positieve controle). Histamine is de stof die vrijkomt bij een allergische reactie. De controleprikken zijn nodig om de betrouwbaarheid van de huidpriktest te controleren. Het totaal aantal prikjes dat gegeven wordt varieert van 10 tot 30.

Mogelijke reacties op de huidtest

Als er een reactie is, dan ziet men op de plaats van het prikje een bultje met een rood gebied eromheen. Het bultje en de rode huid kunnen gaan jeuken. Deze huidreactie is vergelijkbaar met een muggenbult. Het duurt meestal één tot twee uur voordat de jeuk en de zwelling helemaal verdwenen zijn, soms gaat het ook sneller.

Bij een sterke allergie kan naast deze reactie, na ongeveer 6 tot 8 uur op dezelfde plaats weer een jeukend bultje ontstaan, dit wordt de late reactie genoemd. Deze verdwijnt weer in de loop van de volgende dag.

Meestal kan uw kind na de test weer gewoon verder gaan met de dagelijkse bezigheden. U kunt gedurende het hele onderzoek bij uw kind blijven.

Medicijnen die de uitslag beïnvloeden

Bepaalde medicijnen kunnen de uitslag van de huidtest beïnvloeden. Welke medicijnen dat zijn en of er met de medicijnen van uw kind gestopt moet worden voor de test kunt u lezen op de pagina stoppen van medicatie voor de test

Wanneer de arts vermoedt dat uw kind een allergie heeft na het afnemen van de anamnese en de huidtest kan er eventueel verder aanvullend onderzoek nodig zijn. Dit kan een bloedonderzoek, een longfunctieonderzoek of een voedselprovocatie zijn. In veel gevallen zal het een combinatie van verschillende onderzoeken zijn die samen voor de uiteindelijke diagnose zorgen.