Home » Patiëntenzorg » Diagnostiek » Huidtest » Stoppen van medicatie voor de test

Stoppen van medicatie voor de test

Geneesmiddelen
Uw kind krijgt een huidtest om te bepalen of hij/zij allergisch is voor bepaalde stoffen. Hoe deze test wordt uitgevoerd kunt u lezen op de pagina huidtest. Er zijn bepaalde medicijnen die de uitslag van deze huidtest kunnen verstoren. Als uw kind zulke medicijnen gebruikt, moet gekeken worden of het verantwoord is om hiermee te stoppen voor de huidtest wordt afgenomen.

Overzicht van medicijnen die u veilig kunt stoppen

Hieronder ziet u een lijst met namen van medicijnen (of de werkzame stof) die de uitslag van de huidtest kunnen beïnvloeden. Het gaat hier om medicijnen die u zelf op een veilige manier kunt stoppen voordat u met uw kind naar de polikliniek komt voor de huidtest. U kunt deze medicijnen stoppen zonder overleg met de arts.

Met het innemen van onderstaande medicijnen moet u uiterlijk 3 dagen vóór de huidtest stoppen:

Tabellen stoppen medicatie voor allegietest

Hismanal (astemizol)

Gebruikt uw kind het medicijn Hismanal (astemizol) dan moet daar 6 weken voor de huidtest mee gestopt worden.

Corticosteroïdzalven (hormoonbevattende zalven)

Corticosteroïdzalven moet u 7 dagen voor de huidtest niet meer op de onderarmen en/of rug van uw kind smeren. Als dit niet lukt omdat uw kind dan meer klachten van de huid krijgt, neem dan even contact op met de verpleegkundige van de Kinderpolikliniek op telefoonnummer: 020 – 512 5112.

Uw kind gebruikt andere medicijnen dan hierboven genoemd

Gebruikt uw kind andere medicijnen dan hierboven staan beschreven, neem dan even contact op met de kinderarts van het Kinder Allergie Centrum Amsterdam, polikliniek vrouw-kind VUmc op telefoonnummer: 06-835 281 32. De kinderarts kan u vertellen of de medicijnen die uw kind gebruikt de uitslag van de huidtest verstoren. In dat geval gaat de kinderarts na of het verantwoord is voor uw kind om met de inname van de medicijnen te stoppen. Misschien zijn deze medicijnen zo belangrijk voor de gezondheid van uw kind, dat hij/zij er niet mee mag stoppen.

Stoppen met medicatieStop nooit zonder overleg met de polikliniek met andere medicijnen dan hierboven zijn genoemd!

Uw kind kan niet stoppen met medicijnen

Wat gebeurt er als uw kind medicijnen gebruikt die de uitslag van de huidtest verstoren, maar het lukt niet om die (op tijd) te stoppen? In dat geval zal de huidtest bij uw kind niet worden uitgevoerd. Neem alstublieft contact op met het Kinder Allergie Centrum Amsterdam, polikliniek vrouw-kind VUmc op telefoonnummer: 020 – 512 5112. De balie medewerkster zal de huidtest afzeggen en geeft dit door aan de behandelend arts. In plaats van een huidtest zal ander allergieonderzoek plaatsvinden zoals bijvoorbeeld een bloedonderzoek