Home » Patiëntenzorg » Diagnostiek » Longfunctieonderzoek

Longfunctieonderzoek

Longfunctieonderzoek
Met de diagnostiek van allergie wordt bedoeld de methoden en technieken die gebruikt worden om vast te stellen of uw kind allergisch is en zo ja waarvoor. Het stellen van de goede diagnose is erg belangrijk om daarna de juiste behandeling te kunnen starten.

De arts beschikt over verschillende methoden en technieken om uit te zoeken of de klachten van uw kind te maken hebben met een allergische aandoening. Het uitvoeren van een longfunctieonderzoek is één van die methoden.

Waarom een longfunctieonderzoek?

De longen zijn onmisbaar! Ze zorgen voor zuurstof wat nodig is voor het functioneren van het lichaam. De longen zorgen ook voor het verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam zoals koolmonoxide. Meestal functioneren de longen prima, maar soms functioneren ze (tijdelijk) minder goed dan zou moeten.

Met verschillende longfunctietesten kan de werking van de longen worden gecontroleerd. Welke longfunctieonderzoeken uw kind krijgt, hangt af van de klachten. Het kan gebeuren dat degene die het onderzoek afneemt bij uw kind (de longfunctie-analist) tijdens het onderzoek besluit om extra onderzoek te doen of juist minder.

Hoe wordt een longfunctieonderzoek uitgevoerd?

Bij elk longfunctieonderzoek wordt de lengte en het gewicht van uw kind gemeten. Er wordt tijdens het onderzoek door een mondstuk in- en uitgeademd. Dit mondstuk lijkt op het mondstuk van een snorkel en is aangesloten op een longfunctieapparaat. De neus van uw kind wordt dichtgehouden met een klemmetje om er zeker van te zijn dat uw kind alleen via de mond ademt.

Bij elk van de longfunctieonderzoeken wordt iets anders gemeten, dit betekent dat uw kind soms rustig moet ademen en soms de adem moet inhouden of juist heel hard moet uitblazen. Wat er van uw kind verwacht wordt, wordt tijdens het onderzoek allemaal verteld door de longfunctie-analist.

Er bestaan verschillende soorten longfunctieonderzoeken, bijvoorbeeld:

 • Spirometrie / Flow-volumemeting
  Tijdens dit onderzoek wordt gemeten hoeveel lucht uw kind maximaal kan in- en uitademen. Dit wordt aan de hand van 2 oefeningen gemeten (de snelle en de langzame oefening). Soms krijgt uw kind tijdens het onderzoek medicijnen die de luchtwegen verwijden.
 • Bodybox (bodyplethysmografie)
  Met deze test wordt de totale inhoud van de longen van uw kind bepaald. Naast de lucht die uw zoon/dochter kan inademen blijft er ook altijd wat lucht achter in de longen. Ook deze lucht wordt tijdens dit onderzoek gemeten. Daarnaast wordt tijdens het onderzoek de weerstand van de longen gemeten.
 • Diffusie
  Bij dit onderzoek wordt er gemeten hoe snel de ingeademde zuurstof van de longen aan het bloed wordt doorgegeven.
 • Metacholine provocatietest
  Tijdens dit onderzoek wordt de gevoeligheid van de longen van uw kind gemeten.

Wat belangrijk is voor uw kind (en voor u) om te weten, is dat het longfunctieonderzoek géén pijn doet en de onderzoeken tussen een half uur en anderhalf uur duren. U kunt gedurende de onderzoeken bij uw kind blijven.

Wat u moet weten vóór het longfunctieonderzoek?

Bepaalde medicijnen kunnen de uitslag van het longfunctieonderzoek beïnvloeden. Om een betrouwbaar resultaat te krijgen, is het van belang dat uw kind stopt met het innemen van onderstaande medicijnen voor het onderzoek. Heeft uw kind toch één van deze medicijnen ingenomen, meldt dit dan voorafgaand aan het onderzoek.

Uw kind moet 8 uur vóór het onderzoek de volgende medicijnen niet meer innemen:

Uw kind mag 48 uur vóór het longfunctieonderzoek de volgende medicijnen niet meer innemen:

Kortwerkende luchtverwijders

Langwerkende en combinatiepreparaten 1.0

Andere medicijnen als Alvesco®, Flixotide®, Pulmicort® en Qvar® kunnen wel gebruikt worden, tenzij de arts van uw kind anders heeft aangegeven.

Wanneer de arts vermoedt dat uw kind een allergie heeft na het afnemen van de anamnese en het longfunctieonderzoek kan er eventueel aanvullend onderzoek worden gedaan. Dit kan zijn een bloedonderzoek, een huidtest of een voedselprovocatie. In veel gevallen zal het een combinatie van verschillende onderzoeken zijn die samen voor de uiteindelijke diagnose zorgen.