Home » Patiëntenzorg » Diagnostiek » Voedselprovocatie

Voedselprovocatie

Voedselprovocatie
Of uw kind mogelijk een voedselallergie heeft, kan worden vastgesteld met een voedselprovocatie test. Dit kan met een open of dubbelblinde placebo gecontroleerde voedselprovocatie test gebeuren. Uw kind komt hiervoor op de afgesproken dag naar het ziekenhuis. U moet er rekening mee te houden dat het onderzoek de gehele dag duurt. Als uw kind reageert, kan het zijn dat u langer moet blijven voor observatie. Voor de jonge kinderen hebben we een voorleesboekje “ Wies is allergisch” om uit te leggen hoe dit onderzoek plaats vindt. Ouders krijgen dit boekje mee op de polikliniek. Heeft u het boekje niet gekregen dan kunt u het alsnog opvragen bij ons, gebruik hiervoor onze contactgegevens.

Het doel van de provocatietest is te onderzoeken of er sprake is van een allergie. Eerst volgt uw kind een dieet. Als de allergische klachten hierdoor verdwijnen wordt het voedingsmiddel opnieuw toegediend om vast te stellen of een voedselallergie waarschijnlijk is. Ook kan het zijn dat uw kind het voedingsmiddel nog nooit heeft gehad. Ook in dat geval wordt met de test vastgesteld of het waarschijnlijk is dat uw kind een voedselallergie heeft.

De risico’s van een voedselprovocatie

We besteden veel aandacht aan het beperken van de ernst van de allergische reactie, vooral door te starten met kleine hoeveelheden in opklimmende hoeveelheid. Toch bestaat er altijd een kleine kans dat er een forse reactie kan optreden. Dit is de reden dat dit onderzoek in het ziekenhuis plaats vindt en ook de reden dat er voorzorgsmaatregelen worden genomen om optredende klachten zo snel en goed mogelijk op te vangen. Soms zal de arts uit voorzorg een infuus inbrengen.

De open voedselprovocatieVoedselprovocatie

Uw kind wordt opgenomen voor een dag opname in het Kinder Allergie Centrum Amsterdam, in de polikliniek vrouw-kind VUmc locatie Louwesweg. De verpleegkundige die voor uw kind zorgt, zal aan het begin van de testdag een aantal controles uitvoeren waaronder gewicht, temperatuur, bloeddruk, pols en ademhaling. Ook zal de verpleegkundige een korte vragenlijst met u doornemen. Voor de start van de test komt een arts altijd uw kind kort onderzoeken.

Uw kind krijgt tijdens de open voedselprovocatie in oplopende hoeveelheden het te testen voedingsmiddel toegediend. De voeding zal in 6 tot 8 stappen, met tussenpozen van 20 tot 30 minuten, worden toegediend. Na toediening van de laatste voeding volgt een observatie periode van minimaal twee uur, waarin eventuele ernstige allergische reacties nog kunnen worden waargenomen. Uw kind mag tijdens het onderzoek en gedurende de observatieperiode de afdeling niet verlaten. Er is de hele dag een bed beschikbaar voor uw kind.

De dubbelblinde placebo gecontroleerde voedselprovocatie

VoedselprovocatieUw kind bezoekt twee keer, op verschillende dagen, het ziekenhuis, waarbij uw kind testvoeding krijgt toegediend. Tijdens één van deze bezoeken is er in de testvoeding het verdachte voedingsmiddel verwerkt, de andere keer niet. Zowel de arts, de verpleegkundigen, als de patiënten/ouders weten niet op welke dag de testvoeding met het voedingsmiddel, of de testvoeding zonder het voedingsmiddel (de zogenaamde placebo) wordt gegeven. Ze zijn dus “blind” voor het gegeven materiaal, vandaar de benaming “dubbelblind onderzoek”. Dit zorgt ervoor dat er zonder vooroordeel gekeken kan worden wat er gebeurt. Dit levert de meest betrouwbare resultaten op. De code van iedere voeding wordt pas na afloop van de gehele onderzoeksprocedure bekend.

Op beide dagen zal de voeding, in 4 tot 9 stappen met tussenpozen van 20 tot 30 minuten, in oplopende hoeveelheid worden toegediend. Na toediening van de laatste voeding volgt een observatieperiode van minimaal twee uur, waarin eventuele allergische reacties nog kunnen worden waargenomen. Uw kind mag tijdens het onderzoek en gedurende de observatieperiode de afdeling niet verlaten. Er is de hele dag een bed beschikbaar voor uw kind. De tijd tussen de twee test dagen is minimaal een week.

Eten en drinken voor de voedselprovocatie

VoedselprovocatieVoorafgaand aan de voedselprovocatie moet uw kind een strikt dieet volgen. Dit is nodig om te kunnen bepalen of er een relatie bestaat tussen de provocatie en de allergische klachten. Pas na overleg met uw arts kunt u eventuele dieetwijzigingen doorvoeren. Introduceer geen nieuwe, nog niet eerder door uw kind gegeten of gedronken voedingsmiddelen in de week voor de testdag.

Gedurende 3 uur voor de provocatie verzoeken wij u uw kind niets meer te eten of te drinken te geven (behalve water). Tot 3 uur voor de provocatie, dus ’s ochtends vroeg op de dag van de provocatie, mag een flesvoeding of een ontbijt worden gebruikt. Daarna en tijdens de test wordt in principe niets anders dan de testvoeding gegeten. Eventueel kan hier in overleg met de verpleegkundigen van worden afgeweken en mag één meegebrachte portie fruit, één droge snee brood, één droge cracker of één plak ontbijtkoek zonder boter/margarine worden gebruikt. Verder mogen water of thee zonder suiker worden gedronken, maar bij voorkeur zo min mogelijk.

Stoppen met medicijnen voor de voedselprovocatie

Drie dagen voorafgaand aan de provocatietest mag uw kind bepaalde medicatie niet innemen (dit kan de uitslag van de test namelijk beïnvloeden). Welke medicijnen dit zijn, wordt door de verpleegkundigen met u besproken.

Thuis, na de voedselprovocatie

24 uur na afloop van de test vragen wij u contact met ons op te nemen om te bespreken hoe het thuis is gegaan. Hiervoor maken wij een telefonische afspraak. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan verzoeken wij u om de volgende werkdag te bellen.

Wij vragen u om eventueel optredende klachten te noteren op het klachtenregistratie formulier dat u na de provocatie mee krijgt. Als uw kind binnen 24 uur na de provocatie duidelijke klachten krijgt, vragen wij u contact op te nemen met de arts/verpleegkundige van het ziekenhuis. Deze zal u zo nodig vragen om op consult te komen.

Na afloop van de dubbelblinde placebo gecontroleerde voedselprovocatie

Na de voedselprovocatie moet uw kind zich nog steeds aan het dieet houden. Een dag na de provocatietest wordt u altijd gebeld door de kinderarts om de test en het vervolg beleid met u te bespreken. Afhankelijk van de testuitslag wordt hierna het dieet voortgezet, of wordt het verdachte voedingsmiddel weer gebruikt. U ontvangt hiervoor nadere mondelinge en schriftelijke richtlijnen. Er volgt hiervoor altijd een nieuwe afspraak bij de diëtiste.