Home » Patiëntenzorg » Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen


U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing voor uw zoon of dochter gekregen naar het Kinder Allergie Centrum Amsterdam. Dit centrum maakt deel uit van de polikliniek Vrouw-Kind VUmc locatie Louwesweg en van de polikliniek Kinderlongziekten van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam. Wij bieden uw kind binnen ons centrum diagnostiek, behandeling en ondersteuning op het gebied van allergische aandoeningen.

clownTijdens uw bezoek aan de polikliniek krijgt u informatie over de reden van de gezondheidsklachten, de mogelijke oorzaken, eventuele vervolgonderzoeken en de behandelmogelijkheden. Daarnaast krijgt u ook informatie van de arts over de eventuele risico’s van een behandeling, of er ook andere onderzoeken of behandelingen mogelijk zijn en wat de vooruitzichten zijn na de behandeling.

Het kan voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) of een algemeen kinderarts uw kind onderzoekt. Zij worden altijd gesuperviseerd door de behandelend arts van uw kind. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Voor meer informatie over wat uw kind kan verwachten tijdens een bezoek aan ons Kinder Allergie Centrum kunt u terecht op de pagina eerste bezoek.