Home » Woordenboek Allergie – A

Woordenboek Allergie – A

F 30 x 30G 30 x 30J 30 x 30L 30 x 30 Q 30 x 30X 30 x 30Y 30 x 30Z 30 x 30

A 100 x 100

Adrenaline
Een hormoon uit de bijnier dat wordt aangemaakt bij stressvolle momenten (ziek zijn, een operatie, psychische stress voor een examen). Bij ernstige allergische reacties heeft het een gunstig effect. Het onderdrukt allergische reacties. Adrenaline wordt ook wel epinefrine genoemd

Adrenaline auto-injector
Een met adrenaline voorgevulde injectiespuit waarmee iemand zichzelf kan (laten) behandelen in een noodsituatie ten gevolge van een allergische reactie. Het is bedoeld als eerste hulp bij acute verschijnselen van een levensbedreigende allergische reactie. Een aanvullende behandeling door ambulance personeel of in het ziekenhuis is noodzakelijk. Na gebruik van de adrenaline auto-injector altijd 112 bellen

Allergeen
Een stof die bij mensen die daarvoor gevoelig zijn een allergische reactie veroorzaakt. Dit kan in principe bijna elke stof zijn. Allergenen zoals bijvoorbeeld boompollen, graspollen en huisstofmijt geven regelmatig allergische klachten

Allergie
Een overgevoeligheidsreactie van het immuunsysteem (afweersysteem) gericht tegen stoffen die normaal gesproken niet schadelijk zijn en waarop het lichaam niet overgevoelig behoort te reageren

Allergie Immunotherapie Tablet
Een vorm van immunotherapie waarbij het allergeen wordt toegediend als een smelttablet die onder de tong wordt gelegd

Allergisch eczeem
Eczeem dat ontstaat door een allergische reactie bij contact met een bepaald allergeen

Allergische mars
Het ontwikkelen van verschillende allergische klachten in de loop van het leven (van zuigelingleeftijd tot volwassen leeftijd). Allergische klachten kunnen zich van jongs af aan ontwikkelen van voedselallergie, eczeem, tot allergische rhinoconjunctivitis en astma

Allergische rhinitis
Ontsteking van het neusslijmvlies als gevolg van een allergische reactie. Veroorzakers zijn vaak boompollen, graspollen, huisstofmijt en/of huisdieren. Klachten die horen bij allergische rhinitis zijn o.a. verstopte neus, loopneus, niesbuien en jeuk aan de neus

Anamnese
Het gesprek met een medische hulpverlener (bijvoorbeeld een arts, diëtiste of verpleegkundige) waarin de medische ziektegeschiedenis en het ontstaan van de klachten worden besproken

Anafylaxie
Een plotselinge ernstige allergische reactie. Deze reactie kan binnen zeer korte tijd na contact met een allergeen optreden en in de meest ernstige situatie leiden tot een anafylactische shock en kan levensbedreigend zijn. Komt voornamelijk voor als reactie op bepaalde voedingsmiddelen, insectenbeten en/of medicijnen

Angioedeem
Vochtophoping in de huid, slijmvliezen en weefsels als gevolg van een allergische reactie

Antihistaminicum
Een medicijn dat de werking van histamine vermindert en daarmee ook allergische klachten onderdrukt. Een antihistaminicum behoort tot de groep van symptoom bestrijdende medicijnen en is verkrijgbaar in de vorm van tabletten, drank, suspensie, injectievloeistof, oogdruppels en neusspray

Astma
Chronische ontsteking van de luchtwegen waardoor klachten zoals piepende ademhaling, benauwdheid en hoesten ontstaan. De ontsteking kan een allergische of niet-allergische oorzaak hebben

Atopie
De erfelijke aanleg voor het vermogen om een allergische ziekte te ontwikkelen

Atopisch eczeem
Een chronische jeukende huidaandoening die vooral in de eerste levensjaren optreedt. Atopisch eczeem wordt vaak gezien in combinatie met andere allergische aandoeningen en wordt ook wel constitutioneel eczeem genoemd

Atopisch syndroom
Alle aandoeningen die horen bij erfelijke allergieën (eczeem, voedselallergie, astma, allergische rhinoconjunctivitis)

Aversie
Het niet verdragen van een prikkel en/of stof. Deze afkeer berust niet op een lichamelijke oorzaak maar heeft een psychische oorzaak. Een aversie is geen allergie